Forsvar ikke ulovligheder i koran og islam

En gammel kollega gjorde mig opmærksom på artiklen:
http://www.b.dk/nationalt/biskopper-forsvarer-muslimers-religionsfrihed
Uh, hvor har biskopperne travlt med politisk korrekthed!
I ramme alvor forsvarer de minsandten, at personer med henvisning til religion skal have ret til at hylde stening af kvinder – i ytringsfrihedens hellige navn!!!
Som nu denne Kasem Ahmad, exformand for Islamisk Trossamfund, der fornylig udtalte for åben skærm, at han ligefrem var “stolt over” stening til døden!!!
Biskopperne synes åbenbart, at han bare skal have lov til fortsat at fremsætte sin voldsliderlige, perverse og sadistiske tale.
Hvor er de ynkelige, disse feje biskopper, disse forkvaklede medløbertyper!
Ikke så sært at islamiske voldshandlinger vinder indpas, både i ord og handling. –
MEN religionsfriheden er baseret på Grundloven, og tag nu lige at læse, hvad der rent faktisk står i kapitel VII.
Grundlovens § 67: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” – Her står det sort på hvidt, at islam må anses for at være ulovlig i Danmark på grund af steningsønsker og opfordring til drab på jøder og kristne.
Sura 40:70-71 “De, som kalder Koranen for løgn og det vi har sendt vort sendebud med, skal snart vide besked, når deres (hænder) lægges i lænker og de får kæder om deres halse. De skal blive slæbt gennem kogende vand.” (Hvor mange mon overlever det kogende vand?)
Læs andre korancitater her: http://danskkultur.dk/folder/denvantro_6139.pdf
“Dræb og slagt dem [de vantro] hvor I end finder dem.” Koranen, sura 2, vers 192.
“Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem.” Koranen, sura 4, vers 90.
Koranens opfordringer er ulovlige i Danmark, og dermed er islam ulovlig. Det gælder også øvrige europæiske og mange andre lande.
Nu må politikerne handle på det, og kirkeministeren Bertel Haarder må komme til fornuft. Biskopper og præster, der støtter ulovlig adfærd, må afskediges i unåde, dvs. uden pension.

Tosprogethed

En dansk-tysk børnehave er under etablering i København.
En gammel kollega, der er født og opvokset i Flensborg, men som har boet i kongeriget de fleste af sine mange år, skrev:
“De stakkels børn, der skal tumle rundt med flere sprog. Som de derfor aldrig lærer fuldstændigt flydende, på rygmarven og til perfektion.”
Jeg er slet ikke enig!
Mit svar herpå er resultatet af, at jeg i 1970’erne var lærer i Sydslesvig med dansk og tysk som sprog.
Intelligente børn, eller i hvert fald sprogligt begavede børn, bliver gode til begge sprog.
Modersmålet hæmmes ikke af tillæringen af et ekstra sprog.
De børn, der var dårlige til dansk, var også dårlige til tysk.
Enten er man sprogligt begavet, eller også er man ikke.
Et barns sproglige udvikling hæmmes ikke af at udsætte det for flere sprog.

Faren for terror og social uro vokser

Hærchef: Faren for terror og social uro vokser – det er langt farligere, end politikerne tror
Hærchef: Faren for terror og social uro vokser – det er langt farligere, end politikerne tror
Wikimedia
17. MAR 2016
KAREN JESPERSEN OG RALF PITTELKOW
Video: “Kriger” fra Islamisk Stat spiller ‘stor mand’, skyder og råber “Allahu Akbar” – men så bliver han helt til grin
To modige kvinder har filmet hverdagen i Raqqa, hvor Islamisk Stat hersker: ”Jeg længes efter at kunne gå på gaden uden at være bange”
Islamisk Stat angriber kaserne, 50 mennesker dræbt – uden fortilfælde siger Tunesiens præsident
Islamisk Stat i Europa arbejder på et angreb med en “beskidt bombe” – nu har politiet afsløret beviser
Chokerende melding fra NATO-chef: Islamisk Stat spreder sig som kræft blandt flygtninge i Europa
Europa står overfor en helt ny og farlig tid.
Europa er truet af masseindvandringens uoverskuelige følger. Og gemt i strømmen af asylansøgere kommer tusindvis af tilhængere af Islamisk Stat ind i de europæiske lande med det formål at begå terror.
Den skræmmende vurdering er kommet fra folk fra sikkerhedssystemernes top. Chefer fra Nato, Europol, antiterrorenheder og andre – folk som virkelig ved, hvad de taler op.
 Men der er reelt ikke blevet lyttet. Nu er grænserne omsider ved at blive lukket og kontrollen øget i en del lande. Men reaktionerne står slet ikke mål med alvoren i advarslerne.
Det kan André Blattmann, chefen for hæren i Schweiz tale med om. Han gav i slutningen af december et interview i ‘Schweiz am Sontag’.
Her advarede han om en stærkt forøget fare for terror, sagde han. Der er behov for øget sikkerhed overalt i samfundet – inden for økonomi, uddannelse, sport, videnskab, kultur.
Han sagde, at det derfor var helt forkert at skære ned på udgifterne til forsvaret. Bevillingerne til forsvaret er faldet og det fortsætter de med at gøre. Det er farligt i den situation, Europa står i.
En dyster fremtid
André Blattmanns vurdering er faretruende: Social uro truer og velstand og velfærd er i fare.
Op til Anden Verdenskrig forholdt man sig passiv. Det burde have lært os, at det kan have forfærdelige konsekvenser bare at vente på, at katastrofen bryder ud.
Han siger det kan være nødvendigt for schweizerne at bevæbne sig.
Flere andre har sendt stærke advarsler
Chefen for Europol, Rob Wainwright sagde i slutningen af februar, at op mod 5000 tilhængere af Islamisk Stat er kommet ind i Europa, som inden for kort tid kan blive udsat for et massivt terrorangreb. (DKA 20.3)
Chefen for Nato, Philip Breedlove sagde kort tid efter, at Islamisk Stat breder sig som kræft i Europa. (DAK 3.3)
Endelig fulgte chefen for Storbritanniens anti-terror enhed Mark Rowley har også forudsagt et massivt angreb fra Islamisk Stat, som sandsynligvis især vil rette sig mod den vestlige livsstil. (DKA, 9.3)
Det norske udenrigsministerium har skrevet en lignende meget alarmerende analyse i et notat, der blev lækket. (DKA, 2.3)
Chef for den tyske sikkerhedstjeneste (BfV) Hans-Georg Maasen har også advaret i meget stærke vendinger. Den 5. februar blev han interviewet i tysk tv ZDF.
 Islamisk Stat gennem terrorister i flygtningestrømmen, og risikoen for et terrorangreb er meget høj, sagde han.
Dagen forinden fortalte han til tv, at BfV havde modtaget mere end 100 advarsler om at der er tilhængere af Islamisk Stat mellem asylansøgerne, som nu lever i Tyskland. De er ofte kommet ind på falske pas.
Når helvedet bryder løs:
En dag helvedet bryder løs i form af større terrorangreb og hverdagen bliver voldsomt påvirket af masseindvandringen.
Når det sker vil ingen kunne påstå at de ikke var blevet advaret.

Men selv de stærke advarsler fra folk som virkelig ved, hvad de taler om, har ikke været i stand til at få politikerne til at handle konsekvent.

17. marts – dagens epistel

17. marts 1944 blev avisen Aalborg Stiftstidende ramt af schalburgtage.
Resultatet ses af billedet.

1208153Schalburgtage (dannet i analogi med sabotage) var det folkelige navn for den terror, som tyskerne og deres danske hjælpere indledte i den sidste del af besættelsen i Danmark (1940-45). Terroren blev rettet mod den danske modstandsbevægelse og det danske samfund i almindelighed som en hævn for modstandsaktioner. Ligeledes indførtes hævndrab på vellidte danskere, når en tysk soldat eller stikker blev dræbt (såkaldte clearingmord).
I dag står datidens modstandsbevægelse fra 1940’erne som vellidt og accepteret; men vi har nu en ny modstandsbevægelse, der retter sig imod den fjendtlige overtagelse, som islamisering af landet er.


 

 

besatigenSe Dansk Kulturs bog:
Besat igen?
af Rolf Slot-Henriksen
Frihedskampens sidste vidner taler ud.
Hæftet bog, 279 sider, illustreret, ISBN: 978-87-91107-30-6
Udgivet 04.12.2008 af Forskningsforlaget Rafael.
Vejledende pris: kr. 159,00

14. marts – dagens epistel

Det danske mindretals fødselsdag i Sydslesvig afholdes altid den 14. marts.
Ved afstemingen den 10. februar 1920 havde Nordslesvig i 1. afstemningszone stemt sig hjem til Danmark; men ved afstemningen 14. marts 1920 i 2. afstemningszone var der flertal for tysk tilhørsforhold syd for den nuværende landegrænse, så det anses for det danske mindretals fødselsdag. Formanden for Sydslesvigsk Forening har foreslået dagen som officel sydslesvigsk flagdag i lighed med de andre flagdage (Færøerne og Grønland). Et nyt forslag er Dannebrog med de to blå slesvigske løver i det øverste lille felt i flaget. Ellers har det været løverne på gul flagdug, som blev indført i efterkrigstiden, hvor de engelske besættelsesmyndigheder forbød brugen af Dannebrog (1945-50).

Sydslesvigsk løveflag
Sydslesvigsk løveflag
Dannebrog med slesvigske løver
Dannebrog med slesvigske løver

 

13. marts – dagens epistel

13. marts er Macedenius’ helgendag.
Macedenius led martyrdøden 13. marts 366, fordi han havde væltet et afgudsbillede i et tempel.
Dette er et stykke kristen historie med kristent udgangspunkt for, hvad der er en martyr, og hvad der er et afgudsbillede.
Det er altid sejrherren, der skriver historien.
For muslimer tre hundrede år senere og derefter har definitionerne været anderledes, for de har en anden gud end vor, og en muslimsk martyr er meget forskellig fra en kristen.

Facebook og hagekors

Facebook har blokeret en debattør og slettet et

Carlsberg
Carlsberg

opslag, der er vedhæftet et foto af een af Carlsbergs berømte elefanter ved bryggeriets port i Valby. Elefanten har et hagekors på siden. FB har ikke villet komme med nogen specifik begrundelse for sletningen, men man må vel formode, at FBs handling udspringer af deres aftale med Frau Merkel om, at censurere opslag på FB. Man skal vide, at hagekorset er et 1000-årigt gammelt hinduistisk solsymbol, som nationalsocialisterne misbrugte. Symbolet som sådant er der ikke noget forkert i, men i dag udløser synet af det nærmest hysteriske reaktioner.

12. marts – dagens epistel

Knud Lavards fødselsdag.
Knud Lavard, der var søn af Erik Ejegod, blev jarl af Sønderjylland (det senere hertugdømme Slesvig). Der siges at være usikkerhed om, at fødselsdagen var den 12. marts 1096, både med hensyn til dato og år. Derimod er hans død i Haraldsted Skov ved Ringsted den 7. januar 1131 velkendt fra vor skoletids historiebog. Morderen var Knuds fætter Magnus, og mordet blev indledningen til en borgerkrig, der varede 26 år, inden Knud Lavards søn, Valdemar den Store, blev konge. Det var Valdemar, der fik sin far Knud Lavard helgenkåret i 1170. Knut_Lavard