Fugle

Nu kvidrer fuglene deres viser til våren.

Er der mon stadig nogen, der holder en pip-hans derhjemme? Eller nænner man ikke det længere – er sangen for længe siden druknet i TV’s skrig og skrål? Har fuglene fundet sig til rette med at sidde i bur mod daglig servering af frø og vand og tryghed?

De synger jo. Tilmed de, hvis bur hænger ude på husvæggen i Italien og konfronteres med den tabte verden udenfor.

Blandt Klæstrups tegninger fra det gamle København har jeg ikke kunnet finde nogen fuglehandler, men her er en fra det svenske værk “Litografisk Allehanda” 1863. I Stockholm holdt fuglefangerne til ved Nørrebro og i Gamla stan. Ifølge samtidens omtale var de gerne zigøjnere.

fugl1

Her i Norden brugte man ofte stillitser og grønsisken, som fra 1700-tallet kunne få lidt konkurrence af en og anden importeret kanariefugl. Men man kunne også bruge småfugle til særlige opgaver, f.ex. fluefangere som fritflyvende skadedyrsbekæmpelse! Når de havde gjort deres arbejde, fløj de ud af huset. I Nordland gjaldt det at bekæmpe skovkakerlakkerne, hvilket sneppefugle kunne hjælpe med, og Linné selv holdt en trækryber (NB dansk: træløber) i hjemmet på Svartbäcken imod fårekyllinger (hussyrsor). Trækryberen har sit sære navn, fordi den ligesom en lus kryber op ad træstammerne for at finde insekter i alle sprækker.

fugl2
Trækryberen (Træløberen)

Kilde: Oplysninger fra den svenske bog “Fåglar i svensk folklig tradition” ved Ingvar Svanbergoneral

Skriv et svar