Kattesundet

Kattesundet er et mærkeligt gadenavn. Det findes i mange gamle danske byer ligesom Kattrepel-stræder i nordtyske byer. Katrevel (dateret til 1683, Strellev Sogn, Ringkøbing Amt), ‘kattestrimlen’, er formentlig anvendt nedsættende om bebyggelsen.
I disse gyder har der for de flestes vedkommende løbet et “sund”, måske kun en beskeden rende, f.ex. i Kolding, hvor pælerækker bar en gangbro, og i Æbeltoft nævnes en bro over “det såkaldte Kattesund”. I Malmø omtales byens “vandløb i Cattesund”, i Svendborg og Horsens har man fundet bolværksrester og i Flensborg endog bådrester i gydens dyb.
Kattesundet i København førte ned til et lidt sydligere liggende vand. Forstavelsen “kat” hentyder muligvis til den tømmerkonstruktion, man havde på volden til blider og kasteskyts, og som kaldtes “kat”. Således lod Kristian 3. den “høje kat” opføre på Nakskov vold ved det stræde, der endnu hedder “Kattesundet”. Alle vore kattesund løber langs volden eller tværs på volden, og historiker Hugo Mathiessen mener derfor, at der virkelig er tale om en voldkat som navngiver. Men der er naturligvis også nogle som mener, at navnet kommer af udkastning af katteådsler….

Kattesundet i København

Skriv et svar