Karantæne for et samfundsgavnligt ønske

Facebook arbejder efter eget codex og ikke danske love.

Ja, sådan må man altså ikke sige.