GDK’s hvervefolder

Hans Peter Rasmussen skrev: Jeg har læst folderen nu nogle gange. http://danskkultur.dk/folder/GDK-hvervefolder-2019.pdf
Jeg har lidt kommentarer.

  • Hvad er det, der er flere grunde til? Er det kulturel opløsning eller uden fortilfælde?
  • De samler sig i ghettoer, hvor de har sat dansk lov ud af kraft. De belaster samfundets institutioner. Deres ophold koster os årligt netto 36 milliarder kr.
  • Ifølge finansministeren vil det fortsætte århundredet ud, (hvor muslimen overtager magten).
  • Paragraffen (§266b) tillader desuden ikke, at man fører sandhedsbevis for sine ytringer. Det er en hån mod vestlig ret.
  • Siden Galileis tid har vi trænet hinanden i at fremsætte påstande og efterfølgende føre et bevis for påstandenes rigtighed. Det skal vi ikke ændre ved for tilfredsstille muslimer.
  • Det er folks indlysende ret og pligt.
  • Dansk kulturs forrang for fremmede kulturer. Alle skal yde.
  • Jeg synes, at vi skal fortælle folk, at vi kommer ud og holder foredrag.

Det var ordene!