Sange for nationale danskere

Disse sange synges meget af danskere, der holder fædrelandet i hævd og værdsætter sproget og kulturen.

Anført med eventuelt nummer i Højskolesangbogens 18. udgave samt titel, melodiforfatter og tekstforfatter.

#347 Der er et yndigt land – H.E. Krøyer (1835) – Adam Oehlenschläger (1823)

#481 Kong Kristian stod ved højen mast – Fr. Kuhlau (efter ældre melodi) – Johannes Ewald (1779)

#356 I Danmark er jeg født – Henrik Rung (1850) – H.C. Andersen (1850)

#471 I alle de riger og lande – J.C. Gebauer (ca. 1845) – B.S. Ingemann (1837)

#366 Jeg ser de bøgelyse øer – Thorvald Aagaard (1931) – L.C. Nielsen (1901)

#497 Det haver så nyligen regnet – Dansk folkemelodi – Johan Ottosen (1890)

#362 Jeg elsker de grønne lunde – Albert Møller (1873) – Johannes Helms (1873)

#374 Hvor smiler fager den danske kyst – Oluf Ring (1935) – Johannes V. Jensen (1925)

#162 Den danske sang er en ung blond pige – Carl Nielsen (1926) – Kai Hoffmann (1924)

#314 Danmark nu blunder den lyse nat – Oluf Ring (1922) – Thøger Larsen (1914)

#371 Som en rejselysten flåde – Carl Nielsen (1921) – Helge Rode (1921)

#157 Vort modersmål er dejligt – Folkemelodi – Edvard Lembcke (1859)

Danmark, i tusind Aar – Carl Nielsen (1917) – Valdemar Rørdam (1917)

En perker rejste – Mathias Christensen (1945) – Holger D.

Gæster kommer vrimlende – Thv. Aagaard (1916) – Gorm

Manden er så sort mor – Carl Nielsen (1923-24) – Holger D. (efter H. Bergstedt)

Et barn er født i Betlehem – A.P. Berggreen (1849) – Holger D.

Den nye sang – Carl Nielsen (1926) – Freja

Gå til modstand – Knudåge Riisager & Sv. Møller Kristensen (1945) – Gorm

I Danmark blev vi født – P. Schierbeck (1926) ell. H. Rung (1850) – Niels E.

Anti-immigrationsvisen – efter amr. negro spiritual – V. E.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland – Niels W. Gade (1863) – B.S. Ingemann (1837) (udgået af 18. udgave)

#380 Danmark — Shu-bi-dua (1978) (udgået af 19. udgave)

Den Blaa Sangbog, der egentlig fremkom under titlen Dansk Sangbog i Sønderjylland i tyskertiden (1864-1920) var et bærende element i områdets kamp for dansk sprog og kultur. Den eksisterede frem til 2. verdenskrig og gled dernæst ud, og Højskolesangbogen tog over.
En gammel og fuldstændig udgave med gotisk skrift af den blå sangbog fra Sønderjylland er skannet ind af Det kongelige Bibliotek og kan læses her:
http://www5.kb.dk/e-mat/dod/115308023025_bw.pdf
Det interessante er imidlertid, at 4 sange blev helt forbudt, og 20 sange blev det frarådet at synge i datidens tyskregerede Sønderjylland; så dem har der efterfølgende været fokus på.
Disse 24 sange har Sprogforeningen genudgivet i 2020, og de kan læses her:
https://sprogforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/12/15×24-Den-blå-sangbog.pdf
Men jeg kan da anbefale at købe de 24 sange i hæftet fra Sprogforeningen.dk ~ Støt Sprogforeningen, og syng de forbudte sange.
Se også Bibliotek.dk: https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A38275216