Facebook-censur

Fjernet af Facebook-censuren.

Selv om man holder en høvisk tone, må man ikke mene noget andet. Men modparten får ikke fjernet deres indlæg!

Går du ind for islam og islamisering af vort land, må dine indlæg gerne være ret grove uden at blive censureret.

Hvis vi ikke kaster os på maven for dem, risikerer vi at få vor gruppe slettet.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland

Melodi: Niels W. Gade (1863)
Tekst: B.S. Ingemann (1837)

Vær hilset, mit gamle fædreland!
du kender mig vel ej ganske?
Engang jeg var en navnkundig mand,
/: de kaldte mig Holger Danske. :/

Med mig drev lykken et underligt spil,
hvert barn mit navn skulle kende,
dog mænd skulle tro, den mand var ej til,
/: hvis ry fór til verdens ende. :/

Mit liv blev givet et sælsomt kår:
det aldrig i verden ophører,
og død kan jeg synes i tusind år,
/: men dog i løndom mig rører. :/

Jeg lever i danskens hjerte og sind,
jeg lever på folkets tunge.
Kom ej jeg i verdenskrøniken ind,
/: dog skjaldene om mig sjunge. :/

Min ånd med folkets slægter fór hen,
dybt slumred den mange gange.
Med folket den vågner og kommer igen
/: med livet i dåd og i sange. :/

Mit navn hver bonde kender endnu,
og glad jeg rækker ham hånden.
Med lyst jeg kommer mit liv i hu:
/: Jeg lever i folkeånden. :/

Du véd det, landsmand! Jeg er ej død.
Med kraft jeg kommer tilbage:
Jeg er din fuldtro hjælp i nød
/: på Danmarks gamle dage. :/

#369 i 17. udgave af Højskolesangbogen. Udgik i 18. udgave.
De sidste to strofer er gengivet side 78 i Børnenes Kulturbog til daglig brug i familien. Redigeret af Rolf Slot-Henriksen, 2007. ISBN 978-87-91107-22-1. Se: http://bogsalg.danskkultur.dk/ – Bestilling hos bogsalg@danskkultur.dk

Se også: http://www.danskkultur.nu/2017/03/20/holger-danske-en-sagnkonge/

Holger Danske er også midtpunktet for fædrelandssangen I alle de riger og lande: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-alle-de-riger-og-lande/

Se oversigten Sange for nationale danskere

Sange for nationale danskere

Disse sange synges meget af danskere, der holder fædrelandet i hævd og værdsætter sproget og kulturen.

Anført med eventuelt nummer i Højskolesangbogens 18. udgave samt titel, melodiforfatter og tekstforfatter.

#347 Der er et yndigt land – H.E. Krøyer (1835) – Adam Oehlenschläger (1823)

#481 Kong Kristian stod ved højen mast – Fr. Kuhlau (efter ældre melodi) – Johannes Ewald (1779)

#356 I Danmark er jeg født – Henrik Rung (1850) – H.C. Andersen (1850)

#471 I alle de riger og lande – J.C. Gebauer (ca. 1845) – B.S. Ingemann (1837)

#366 Jeg ser de bøgelyse øer – Thorvald Aagaard (1931) – L.C. Nielsen (1901)

#497 Det haver så nyligen regnet – Dansk folkemelodi – Johan Ottosen (1890)

#362 Jeg elsker de grønne lunde – Albert Møller (1873) – Johannes Helms (1873)

#374 Hvor smiler fager den danske kyst – Oluf Ring (1935) – Johannes V. Jensen (1925)

#162 Den danske sang er en ung blond pige – Carl Nielsen (1926) – Kai Hoffmann (1924)

#314 Danmark nu blunder den lyse nat – Oluf Ring (1922) – Thøger Larsen (1914)

#371 Som en rejselysten flåde – Carl Nielsen (1921) – Helge Rode (1921)

#157 Vort modersmål er dejligt – Folkemelodi – Edvard Lembcke (1859)

Danmark, i tusind Aar – Carl Nielsen (1917) – Valdemar Rørdam (1917)

En perker rejste – Mathias Christensen (1945) – Holger D.

Gæster kommer vrimlende – Thv. Aagaard (1916) – Gorm

Manden er så sort mor – Carl Nielsen (1923-24) – Holger D. (efter H. Bergstedt)

Et barn er født i Betlehem – A.P. Berggreen (1849) – Holger D.

Den nye sang – Carl Nielsen (1926) – Freja

Gå til modstand – Knudåge Riisager & Sv. Møller Kristensen (1945) – Gorm

I Danmark blev vi født – P. Schierbeck (1926) ell. H. Rung (1850) – Niels E.

Anti-immigrationsvisen – efter amr. negro spiritual – V. E.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland – Niels W. Gade (1863) – B.S. Ingemann (1837) (udgået af 18. udgave)

#380 Danmark — Shu-bi-dua (1978) (udgået af 19. udgave)

Den Blaa Sangbog, der egentlig fremkom under titlen Dansk Sangbog i Sønderjylland i tyskertiden (1864-1920) var et bærende element i områdets kamp for dansk sprog og kultur. Den eksisterede frem til 2. verdenskrig og gled dernæst ud, og Højskolesangbogen tog over.
En gammel og fuldstændig udgave med gotisk skrift af den blå sangbog fra Sønderjylland er skannet ind af Det kongelige Bibliotek og kan læses her:
http://www5.kb.dk/e-mat/dod/115308023025_bw.pdf
Det interessante er imidlertid, at 4 sange blev helt forbudt, og 20 sange blev det frarådet at synge i datidens tyskregerede Sønderjylland; så dem har der efterfølgende været fokus på.
Disse 24 sange har Sprogforeningen genudgivet i 2020, og de kan læses her:
https://sprogforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/12/15×24-Den-blå-sangbog.pdf
Men jeg kan da anbefale at købe de 24 sange i hæftet fra Sprogforeningen.dk ~ Støt Sprogforeningen, og syng de forbudte sange.
Se også Bibliotek.dk: https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A38275216

Danmark i tusind år

Melodi: Carl Nielsen (YouTube)
Tekst: Valdemar Rørdam

Danmark, i tusind Aar,
længer end Saga naar,
vor Stammes Arv,
hærget og frugtbargjort,
Hjemstavn og Verdensport:
Lær os at raade stort
saa rig en Arv!

Danmark, imod dig slaar
atter en stormfuld Vaar
med Liv og Død.
Strid eller Arbejdsdag,
her kræves haarde Tag.
Løft os, vort gamle Flag,
i Liv og Død!

Danmark i tusind Aar,
Søhavn og Bondegaard
og fri Mænds Arv –
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand!
Staa skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv!

Valdemar Rørdams (1872-1946) berømteste digt er “Danmark i tusind år”, der længe var kandidat til at blive Danmarks nationalsang. Han var en af de store nationalkonservative digtere i 1920’erne og 1930’erne, og hans digtning kredsede især om det nationale. I 1937 modtog han Holbergmedaljen og blev indstillet til Nobelprisen i litteratur i 1937 og 1938. Som flere andre på den intellektuelle højrefløj var han stærk modstander af sovjetkommunismen. I 1941 udgav Rørdam digtet “Så kom den dag, som vi har ventet længe”, der hyldede Adolf Hitlers indsats mod bolsjevismen, og han mistede efterfølgende sin folkelige popularitet. I det tidlige 21. århundrede er Rørdam blevet forsøgt rehabiliteret af nationalkonservative skribenter. (Wikipedia)
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Rørdam
Fordi Valdemar Rørdam blev hængt ud for sit politiske standpunkt, er Danmark i tusind år ikke at finde i Højskolesangbogen.

Se oversigten Sange for nationale danskere

Anti-immigrationsvisen

Tekst: V. E.
Melodi: She’ll Be Coming Round the Mountain (spiritual)

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De har været her for længe
og brugt løs af vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Frø af ugræs over hegnet
koster mere end beregnet.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi har ingen tomme senge;
vi har ikke flere penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Der er danske pi’r og drenge,
der har brug for vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De er blevet rigtigt mange,
vi vil ikke være bange.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi vil atter kunne tale
frit i Frejas lyse sale.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

Oprindelig skrevet under et møde i Fremskridtspartiet. Findes i flere udgaver med senere ændringer.

Se oversigten Sange for nationale danskere

I Danmark blev vi født

Melodi: I Danmark er jeg født #356
Tekst: Niels E.

I Danmark blev vi født; der har vi hjemme;
men pladsen er nu ved at blive trang.
Det strømmer ind med folk fra hele kloden,
som vi forsørger ved politisk tvang.
Enhver protest bli’r kvalt af EU’s direktiver;
de binder os på mund og hånd med iver.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort fædreland.

Vort land er blevet solgt bag vore rygge;
vi slider bravt, men alt foræres væk.
Det danske kules ned; det ny forgyldes;
og dansk kultur har lidt et grusomt knæk.
Alt dansk og nationalt er nu en anden ”isme”;
vor hyldest til vort land, ”nationalisme”.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort gamle land.

Et land kan gives bort, hvis folket sover,
med brød og skuespil som lattergas.
Til quiz og lykkehjul vi snart vil glemme,
at sultens slavehær skal bruge plads.
Hvor marken før stod grøn,
de fremmede skal huses,
mens boligløse danske langsomt knuses.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort kære land.

I Danmark blev vi født, hvor Holger sover,
men ”frelste” mener sikkert, han er død.
Og tøver vi, du langsomt tages over
af dem, der påstår, at de lider nød.
Lad Holger blunde blidt;
vi selv må flaget hejse
og kæmpe for vor ret,
vi ej kan rejse!
Stolt gjalder vort NEJ – vi elsker dig!
Danmark, vort fædreland.

Se oversigten Sange for nationale danskere

Gå til modstand

Melodi: Danmarks Frihedssang (YouTube)
Tekst: Gorm

En ”multietnisk” vinter hård på mange
fordummende år har knuget danerfolket
ned i løgn og følgagtighed.
Og der gik slid på skoven, skår på skå,
og der gik råddenskab i mange træ’r.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

Med løgn og trusler gik de år,
men nu går vinter mod vår.
Det samler sammen til en tø,
hvor tavshed og frygt skal dø.
På trods af løgn og tryk og skældsord er
en folkevilje vokset og brudt frem.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

En storm, en skyllende april,
endnu en niende april.
En storm, som renser landet ud
med opgørets skarpe lud.
Fej alle ”humanister” væk og lad
os få vort eget danske land igen.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

Se oversigten Sange for nationale danskere

Den nye sang

Melodi: Den danske sang #162
Tekst: Freja

Den nye sang er en sløret pige,
så tungt hun træder på Danmarks jord.
Hun føder børn til Muhammeds rige,
der strækker sig magtfuldt fra syd til nord.
Den nye sang, når i dag den lyder,
har klang af urdu, tamil og farsi.
Den mod os mumles fra mørke gyder;
der ligger en skrækkelig mening deri.

Så græd da Danmark, lad sorgen tale,
din fremtid er sandelig svær at se.
I dag må du vandre i dunkle dale,
kan hænde du mødes med dødens le.
Din slægt har svigtet, du er alene,
vor gamle, elskede kære mor.
For brød vi giver dig nu kun stene;
af skam vi alle må knuges til jord.

Du danske folk, lad da vreden tale;
endnu er tiden ej løbet ud!
Flå ned fra tronen de slyngler gale,
som ikke lytter til folkets bud!
De døve, blinde må væk fra magten,
for ellers kommer et ragnarok!
Thi brudt med os har de samfundspagten;
af ”farverigdom” har vi mere end nok!

Se oversigten Sange for nationale danskere