12. marts – dagens epistel

Knud Lavards fødselsdag.
Knud Lavard, der var søn af Erik Ejegod, blev jarl af Sønderjylland (det senere hertugdømme Slesvig). Der siges at være usikkerhed om, at fødselsdagen var den 12. marts 1096, både med hensyn til dato og år. Derimod er hans død i Haraldsted Skov ved Ringsted den 7. januar 1131 velkendt fra vor skoletids historiebog. Morderen var Knuds fætter Magnus, og mordet blev indledningen til en borgerkrig, der varede 26 år, inden Knud Lavards søn, Valdemar den Store, blev konge. Det var Valdemar, der fik sin far Knud Lavard helgenkåret i 1170. Knut_Lavard

11. marts – dagens epistel

Den 11. marts 1682 fik byen Fredericia religionsfrihed. Bestemmelsen herom står i den nuværende grundlovs paragraf 67.
§ 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.
Paragraffen udsiger, at der er betingelser for religionsfriheden; og der er nogle, der påberåber sig friheden uden at leve op til betingelserne.
Islam må således anses for at være ulovlig, selv om det hidtil ikke er blevet håndhævet.

Den 11. marts var altid fridag i min skoletid, for det var kong Frederik IX’s (1899-1972) fødselsdag, og på dronning Ingrids (1910-2000) fødselsdag 28. marts havde vi også fri; men til gengæld fandtes der ikke vinterferie dengang. Kong Frederik den Niende var en folkekær konge, der havde en del positive fællestræk med sit barnebarn, vor kronprins Frederik (født 1968), som vi glæder os til at se som vor næste konge.

Grundlovsforeningen Dansk Kulturs debatblog

Dette er indledningen til Dansk Kulturs egen blog.
Visse andre muligheder for at komme til orde begrænses efterhånden. Især har det været tilfældet med Facebook, hvor der er stigende censur på, hvad man må slå op, og det er vel at mærke ikke dansk lovgivning, der er  begrænsningen, men udenlandske hensyn.

Vi har på den gamle kong Frederik den Niendes fødselsdag den 11. marts 2016 påbegyndt denne blog. Der skal stadigvæk holdes en sober tone, og der er danske love, der skal overholdes; men vi vil ikke være underlagt udenlandsk censur fra eksempelvis Angela Merkel.

Venlig hilsen
webmaster GDK