Sig fra, når nogen vil dræbe dig.

Jeg går principielt ind for religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi bør heller ikke tillade alt, hvad der kalder sig religion. En verdensomspændende organisation med tilknyttet religion ønsker at omvende eller dræbe alle modstandere. Her må vi sige stop!
Vor grundlov siger i §67: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden«.
Muslimer kræver, at islam skal være eneherskende som krævet i koranen.
Ingen anden tro (religion) kræver modstanderne udryddet.

Islam strider mod sædeligheden og den offentlige orden.


http://danskkultur.dk/folder/

Facebook-censur

Fjernet af Facebook-censuren.

Selv om man holder en høvisk tone, må man ikke mene noget andet. Men modparten får ikke fjernet deres indlæg!

Går du ind for islam og islamisering af vort land, må dine indlæg gerne være ret grove uden at blive censureret.

Hvis vi ikke kaster os på maven for dem, risikerer vi at få vor gruppe slettet.

Danmark i tusind år

Melodi: Carl Nielsen (YouTube)
Tekst: Valdemar Rørdam

Danmark, i tusind Aar,
længer end Saga naar,
vor Stammes Arv,
hærget og frugtbargjort,
Hjemstavn og Verdensport:
Lær os at raade stort
saa rig en Arv!

Danmark, imod dig slaar
atter en stormfuld Vaar
med Liv og Død.
Strid eller Arbejdsdag,
her kræves haarde Tag.
Løft os, vort gamle Flag,
i Liv og Død!

Danmark i tusind Aar,
Søhavn og Bondegaard
og fri Mænds Arv –
Brug du os, hvor du kan,
tag du os Mand for Mand!
Staa skal vort Fædreland
som fri Mænds Arv!

Valdemar Rørdams (1872-1946) berømteste digt er “Danmark i tusind år”, der længe var kandidat til at blive Danmarks nationalsang. Han var en af de store nationalkonservative digtere i 1920’erne og 1930’erne, og hans digtning kredsede især om det nationale. I 1937 modtog han Holbergmedaljen og blev indstillet til Nobelprisen i litteratur i 1937 og 1938. Som flere andre på den intellektuelle højrefløj var han stærk modstander af sovjetkommunismen. I 1941 udgav Rørdam digtet “Så kom den dag, som vi har ventet længe”, der hyldede Adolf Hitlers indsats mod bolsjevismen, og han mistede efterfølgende sin folkelige popularitet. I det tidlige 21. århundrede er Rørdam blevet forsøgt rehabiliteret af nationalkonservative skribenter. (Wikipedia)
https://da.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Rørdam
Fordi Valdemar Rørdam blev hængt ud for sit politiske standpunkt, er Danmark i tusind år ikke at finde i Højskolesangbogen.

Se oversigten Sange for nationale danskere

Anti-immigrationsvisen

Tekst: V. E.
Melodi: She’ll Be Coming Round the Mountain (spiritual)

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De har været her for længe
og brugt løs af vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Frø af ugræs over hegnet
koster mere end beregnet.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi har ingen tomme senge;
vi har ikke flere penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Der er danske pi’r og drenge,
der har brug for vores penge.
De skal ikke integreres; de skal hjem

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
De er blevet rigtigt mange,
vi vil ikke være bange.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

/: De skal ikke integreres; de skal hjem. :/
Vi vil atter kunne tale
frit i Frejas lyse sale.
De skal ikke integreres; de skal hjem.

Oprindelig skrevet under et møde i Fremskridtspartiet. Findes i flere udgaver med senere ændringer.

Se oversigten Sange for nationale danskere

I Danmark blev vi født

Melodi: I Danmark er jeg født #356
Tekst: Niels E.

I Danmark blev vi født; der har vi hjemme;
men pladsen er nu ved at blive trang.
Det strømmer ind med folk fra hele kloden,
som vi forsørger ved politisk tvang.
Enhver protest bli’r kvalt af EU’s direktiver;
de binder os på mund og hånd med iver.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort fædreland.

Vort land er blevet solgt bag vore rygge;
vi slider bravt, men alt foræres væk.
Det danske kules ned; det ny forgyldes;
og dansk kultur har lidt et grusomt knæk.
Alt dansk og nationalt er nu en anden ”isme”;
vor hyldest til vort land, ”nationalisme”.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort gamle land.

Et land kan gives bort, hvis folket sover,
med brød og skuespil som lattergas.
Til quiz og lykkehjul vi snart vil glemme,
at sultens slavehær skal bruge plads.
Hvor marken før stod grøn,
de fremmede skal huses,
mens boligløse danske langsomt knuses.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort kære land.

I Danmark blev vi født, hvor Holger sover,
men ”frelste” mener sikkert, han er død.
Og tøver vi, du langsomt tages over
af dem, der påstår, at de lider nød.
Lad Holger blunde blidt;
vi selv må flaget hejse
og kæmpe for vor ret,
vi ej kan rejse!
Stolt gjalder vort NEJ – vi elsker dig!
Danmark, vort fædreland.

Se oversigten Sange for nationale danskere

Gå til modstand

Melodi: Danmarks Frihedssang (YouTube)
Tekst: Gorm

En ”multietnisk” vinter hård på mange
fordummende år har knuget danerfolket
ned i løgn og følgagtighed.
Og der gik slid på skoven, skår på skå,
og der gik råddenskab i mange træ’r.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

Med løgn og trusler gik de år,
men nu går vinter mod vår.
Det samler sammen til en tø,
hvor tavshed og frygt skal dø.
På trods af løgn og tryk og skældsord er
en folkevilje vokset og brudt frem.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

En storm, en skyllende april,
endnu en niende april.
En storm, som renser landet ud
med opgørets skarpe lud.
Fej alle ”humanister” væk og lad
os få vort eget danske land igen.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark vort!

Se oversigten Sange for nationale danskere

Den nye sang

Melodi: Den danske sang #162
Tekst: Freja

Den nye sang er en sløret pige,
så tungt hun træder på Danmarks jord.
Hun føder børn til Muhammeds rige,
der strækker sig magtfuldt fra syd til nord.
Den nye sang, når i dag den lyder,
har klang af urdu, tamil og farsi.
Den mod os mumles fra mørke gyder;
der ligger en skrækkelig mening deri.

Så græd da Danmark, lad sorgen tale,
din fremtid er sandelig svær at se.
I dag må du vandre i dunkle dale,
kan hænde du mødes med dødens le.
Din slægt har svigtet, du er alene,
vor gamle, elskede kære mor.
For brød vi giver dig nu kun stene;
af skam vi alle må knuges til jord.

Du danske folk, lad da vreden tale;
endnu er tiden ej løbet ud!
Flå ned fra tronen de slyngler gale,
som ikke lytter til folkets bud!
De døve, blinde må væk fra magten,
for ellers kommer et ragnarok!
Thi brudt med os har de samfundspagten;
af ”farverigdom” har vi mere end nok!

Se oversigten Sange for nationale danskere

Manden er så sort mor

Tekst: Holger D.
Mel.: Solen er så rød mor (YouTube)

Manden er så sort mor, han sælger heroin.
Hvad har vi mon gjort mor, hvorfor er vi til grin?
Hvorfor skal vi finde os i mandens svineri?
Og hvorfor må vi ikke slås, og give manden krig?

Manden bliver rig mor, hans dagligdag er sjov.
Byens politi mor, de gir ham bare lov.
Han betaler ikke skat, og han er meget slem.
Så hvorfor tar man ikke fat og sender manden hjem?

Så du Zenia Stampe mor, som virker modstandsharm?
Hun har en sort filejs mor, som holder hende varm.
Tror du, det er grunden til, at fremmede går fri
i hele det infame spil af narkoindustri?

Nu er det sgu nok mor, jeg gider ikke mer.
Én bliver til en flok mor, og flere avler fler’.
Næste gang han holder hof og pusher i min by,
Så tar jeg min kalashnikof og fylder ham med bly.

Se oversigten Sange for nationale danskere