Tosprogethed

En dansk-tysk børnehave er under etablering i København.
En gammel kollega, der er født og opvokset i Flensborg, men som har boet i kongeriget de fleste af sine mange år, skrev:
“De stakkels børn, der skal tumle rundt med flere sprog. Som de derfor aldrig lærer fuldstændigt flydende, på rygmarven og til perfektion.”
Jeg er slet ikke enig!
Mit svar herpå er resultatet af, at jeg i 1970’erne var lærer i Sydslesvig med dansk og tysk som sprog.
Intelligente børn, eller i hvert fald sprogligt begavede børn, bliver gode til begge sprog.
Modersmålet hæmmes ikke af tillæringen af et ekstra sprog.
De børn, der var dårlige til dansk, var også dårlige til tysk.
Enten er man sprogligt begavet, eller også er man ikke.
Et barns sproglige udvikling hæmmes ikke af at udsætte det for flere sprog.