Glasøjne

Glasögon“, siger svenskerne til optikeren.
Hvor kommer det danske “Briller” fra? Fra Tyskland naturligvis, men det er bare en halv forklaring.
Det kommer fra græsk
βήρυλλος, og skrevet med vore bogstaver må jeg gengive det som “bæryllos”.

Det var oprindelig navnet på en søgrøn eller klar ædelsten, som et eller andet smart menneske fandt på at udnytte til at sætte foran sit øje for at se bedre. Rimeligvis en italiener. Konversationslexikonnet foreslår munken Alexander fra Spina, som døde 1313 i Pisa eller Salvino degli Amati, som døde i Firenze 1317. Politikens lille håndbog “Videnskabens hvornår skete det?” gætter på opfindelsen 1294 uden nærmere forklaring.

Det ældst kendte billede af briller i Sverige er et kalkmaleri i den gamle Torshälla Kirke lige nord for Eskilstuna i Sörmland fra c. 1450. Det forestiller Abraham, som sætter et par briller foran sine gamle øjne.

Brillerne er fremstillet som to arme, der holder hvert et “ögonglas”, som er nittet sammen.

Abraham med briller og bog (Torshälla)
Abraham med briller og bog (Torshälla)

Også i Danmark har vi et kalkmaleri med briller. Det er i det kendte maleri fra reformationstidens krigeriske religionsstridigheder, hvor hånende ord lyder fra begge sider.

dignitarforsamling

Billedet “viser en højkatolsk dignitarforsamling. Paven i midten med tiara og pavekors, omgivet af kardinaler, bisper og munke. Han forelægger et dokument, en af de store buller med et utal af vedhængende segl forneden. Foran det knæler to narre med æseløren på hætterne. De peger begge på dokumentet og han t.h. holder yderligere et par brilller i sin løftede hånd imod paven.

Der står ikke eet ord på pergamentet! Det er fristende at opfatte det som en reformatorisk satire over afladssystemet. Dokumentet må vel være begrundelsen for det. Men der er ingen altså. Det er narre, som prøver at læse det. Det kan nok være nødvenigt at bruge briller! Folkene i forgrunden diskuterer afladsbrevene, som de står med i hænderne.”

Malet 1520-30. Brøns Kirke i Tønder Amt

(Texten fra Den Danske Billedbibel i Kalkmalerier. Samlet af Broby-Johansen 1948).

RESOLUTION fra generalforsamlingen 2016

RESOLUTION
 
“Grundlovsforeningen Dansk Kultur protesterer mod EU’s aftale med Tyrkiet, fordi den giver tyrkere fri adgang til at bosætte sig i EU’s medlemslande.
 
I forvejen er Europa både økonomisk og socialt tynget af indvandringen fra Mellemøsten og Nordafrika. Indvandringen udgør tillige en alvorlig trussel mod Europas kultur og livsform.
 
Det eksisterende, muslimske mindretal topper allerede statistikkerne over kriminalitet og arbejdsløshed. En uhæmmet indvandring fra Tyrkiet vil kun forværre tilstanden og i sidste ende føre til den europæiske civilisations undergang.
 
Generalforsamlingen opfordrer derfor regeringen til straks at indføre et fuldt og permanent stop for al muslimsk indvandring i Danmark.”
 
Således vedtaget på generalforsamlingen i søndags.

Bisper fastholder brud på præsteløftet

11. april skrev jeg personlige henvendelser:

Kære kirkeminister og biskopper og flere andre!

Vi kristne har brug for et helle.
Derfor kan det ikke nytte noget at lukke imamer og andre muslimer ind på det, der burde være vore fristeder. Kirkerne skal være vort helle.

Der var engang en gartner, der i stedet for at passe den have, han blev lønnet for at passe, gik og lugede inde hos naboen; men da hans herre opdagede, hvad hans penge gik til, blev gartneren fyret, og vel med rette.

Vi har provster og biskopper, der inviterer imamer indenfor i kirkerummet, og de taler islams sag og understøtter moskebyggeri. Men det hører ikke til den opgave, vi lønner dem for, og det er i modstrid med det præsteløfte, de i sin tid har aflagt.
Derfor mener jeg, at kirkeministeren skal gribe ind og præcisere den opgave, som præstestanden skal varetage.

Jeg finder det begrædeligt at måtte læse en beretning som den følgende:
https://document.dk/2016/04/08/tyrkisk-hodja-haaner-kristne-under-domkirkelig-mindegudstjeneste-for-terrorofre-de-vildfarne/
– for da ikke at tale om den imam, der medvirkede ved nytårsgudstjenesten i fjernsynet!
Hvordan kunne haderslevbispen overhovedet komme på den tanke at ville stå som ankermand for det?

Jeg håber meget snart at kunne erfare, at der tages skridt til, at kirkerne skal forblive kristne, og at det pålægges præstestanden at holde sig til kristen forkyndelse og ikke at kæmpe for fremmede trosretninger. Tænk på Grundlovens kap. VII. Når koranen opfordrer til drab på jøder og kristne, gør det, at denne bog er ulovlig i henhold til Grundlovens §67, “at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.
http://danskkultur.dk/txt/grundl.htm

Lad mig høre, når der følges op på sagen.

Der er indløbet to svar fra biskopper:

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen svarede: “Jeg skal herved kvittere for din henvendelse, idet jeg kan oplyse, at biskopperne er meget opmærksomme på respekten såvel for den kristne tro som for andres tro”.

Og Marianne Christiansen svarede: “Også jeg, “hadeslevbispen”, kvitterer for din henvendelse og tilslutter mig biskop Peter Skov-Jacobsens oplysning om respekten for egen og andres tro”.

Så kan hver især overveje, hvad de svar kan bruges til.

DF’s kirkeordfører Christian Langballe har sendt et venligt svar: “Enig!!! Problemet er, at det er biskopperne, der fører an. Biskoppen besidder det højeste tilsynsembede og skal tilsikre, at der ikke forkyndes “lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”. Det står der i præsteløftet. Hvorfor overholder biskopperne ikke præsteløftet? Det er den rene elendighed”.

Kirkeminister Bertel Haarder svarede:
46126-16_v1_Svar til Hans Christophersen

Når biskopperne er de øverste tilsynsførende og overtræder præsteløftet, hvad er der så at gøre? Andet end oplysning og agitation?

Hans Christophersen

§ 266b er en klods om benet på fri debat

§ 266b bruges kun mod danskere, og anvendelsen bliver tiltagende tvivlsom, da man slår hårdt ned på dansk nationalisme og favoriserer islamisme.
Læs debatindlægget: http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8449061/en-udvidelse-af-racismeparagraffen/
Mon ikke lov og orden kunne sikres bedre på anden vis?

 

Forsvar ikke ulovligheder i koran og islam

En gammel kollega gjorde mig opmærksom på artiklen:
http://www.b.dk/nationalt/biskopper-forsvarer-muslimers-religionsfrihed
Uh, hvor har biskopperne travlt med politisk korrekthed!
I ramme alvor forsvarer de minsandten, at personer med henvisning til religion skal have ret til at hylde stening af kvinder – i ytringsfrihedens hellige navn!!!
Som nu denne Kasem Ahmad, exformand for Islamisk Trossamfund, der fornylig udtalte for åben skærm, at han ligefrem var “stolt over” stening til døden!!!
Biskopperne synes åbenbart, at han bare skal have lov til fortsat at fremsætte sin voldsliderlige, perverse og sadistiske tale.
Hvor er de ynkelige, disse feje biskopper, disse forkvaklede medløbertyper!
Ikke så sært at islamiske voldshandlinger vinder indpas, både i ord og handling. –
MEN religionsfriheden er baseret på Grundloven, og tag nu lige at læse, hvad der rent faktisk står i kapitel VII.
Grundlovens § 67: “Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.” – Her står det sort på hvidt, at islam må anses for at være ulovlig i Danmark på grund af steningsønsker og opfordring til drab på jøder og kristne.
Sura 40:70-71 “De, som kalder Koranen for løgn og det vi har sendt vort sendebud med, skal snart vide besked, når deres (hænder) lægges i lænker og de får kæder om deres halse. De skal blive slæbt gennem kogende vand.” (Hvor mange mon overlever det kogende vand?)
Læs andre korancitater her: http://danskkultur.dk/folder/denvantro_6139.pdf
“Dræb og slagt dem [de vantro] hvor I end finder dem.” Koranen, sura 2, vers 192.
“Tag derfor ikke nogen af de vantro som venner, førend de overgiver sig til Allahs sag, men hvis de vender sig bort, så grib dem og dræb dem.” Koranen, sura 4, vers 90.
Koranens opfordringer er ulovlige i Danmark, og dermed er islam ulovlig. Det gælder også øvrige europæiske og mange andre lande.
Nu må politikerne handle på det, og kirkeministeren Bertel Haarder må komme til fornuft. Biskopper og præster, der støtter ulovlig adfærd, må afskediges i unåde, dvs. uden pension.

Tosprogethed

En dansk-tysk børnehave er under etablering i København.
En gammel kollega, der er født og opvokset i Flensborg, men som har boet i kongeriget de fleste af sine mange år, skrev:
“De stakkels børn, der skal tumle rundt med flere sprog. Som de derfor aldrig lærer fuldstændigt flydende, på rygmarven og til perfektion.”
Jeg er slet ikke enig!
Mit svar herpå er resultatet af, at jeg i 1970’erne var lærer i Sydslesvig med dansk og tysk som sprog.
Intelligente børn, eller i hvert fald sprogligt begavede børn, bliver gode til begge sprog.
Modersmålet hæmmes ikke af tillæringen af et ekstra sprog.
De børn, der var dårlige til dansk, var også dårlige til tysk.
Enten er man sprogligt begavet, eller også er man ikke.
Et barns sproglige udvikling hæmmes ikke af at udsætte det for flere sprog.

Faren for terror og social uro vokser

Hærchef: Faren for terror og social uro vokser – det er langt farligere, end politikerne tror
Hærchef: Faren for terror og social uro vokser – det er langt farligere, end politikerne tror
Wikimedia
17. MAR 2016
KAREN JESPERSEN OG RALF PITTELKOW
Video: “Kriger” fra Islamisk Stat spiller ‘stor mand’, skyder og råber “Allahu Akbar” – men så bliver han helt til grin
To modige kvinder har filmet hverdagen i Raqqa, hvor Islamisk Stat hersker: ”Jeg længes efter at kunne gå på gaden uden at være bange”
Islamisk Stat angriber kaserne, 50 mennesker dræbt – uden fortilfælde siger Tunesiens præsident
Islamisk Stat i Europa arbejder på et angreb med en “beskidt bombe” – nu har politiet afsløret beviser
Chokerende melding fra NATO-chef: Islamisk Stat spreder sig som kræft blandt flygtninge i Europa
Europa står overfor en helt ny og farlig tid.
Europa er truet af masseindvandringens uoverskuelige følger. Og gemt i strømmen af asylansøgere kommer tusindvis af tilhængere af Islamisk Stat ind i de europæiske lande med det formål at begå terror.
Den skræmmende vurdering er kommet fra folk fra sikkerhedssystemernes top. Chefer fra Nato, Europol, antiterrorenheder og andre – folk som virkelig ved, hvad de taler op.
 Men der er reelt ikke blevet lyttet. Nu er grænserne omsider ved at blive lukket og kontrollen øget i en del lande. Men reaktionerne står slet ikke mål med alvoren i advarslerne.
Det kan André Blattmann, chefen for hæren i Schweiz tale med om. Han gav i slutningen af december et interview i ‘Schweiz am Sontag’.
Her advarede han om en stærkt forøget fare for terror, sagde han. Der er behov for øget sikkerhed overalt i samfundet – inden for økonomi, uddannelse, sport, videnskab, kultur.
Han sagde, at det derfor var helt forkert at skære ned på udgifterne til forsvaret. Bevillingerne til forsvaret er faldet og det fortsætter de med at gøre. Det er farligt i den situation, Europa står i.
En dyster fremtid
André Blattmanns vurdering er faretruende: Social uro truer og velstand og velfærd er i fare.
Op til Anden Verdenskrig forholdt man sig passiv. Det burde have lært os, at det kan have forfærdelige konsekvenser bare at vente på, at katastrofen bryder ud.
Han siger det kan være nødvendigt for schweizerne at bevæbne sig.
Flere andre har sendt stærke advarsler
Chefen for Europol, Rob Wainwright sagde i slutningen af februar, at op mod 5000 tilhængere af Islamisk Stat er kommet ind i Europa, som inden for kort tid kan blive udsat for et massivt terrorangreb. (DKA 20.3)
Chefen for Nato, Philip Breedlove sagde kort tid efter, at Islamisk Stat breder sig som kræft i Europa. (DAK 3.3)
Endelig fulgte chefen for Storbritanniens anti-terror enhed Mark Rowley har også forudsagt et massivt angreb fra Islamisk Stat, som sandsynligvis især vil rette sig mod den vestlige livsstil. (DKA, 9.3)
Det norske udenrigsministerium har skrevet en lignende meget alarmerende analyse i et notat, der blev lækket. (DKA, 2.3)
Chef for den tyske sikkerhedstjeneste (BfV) Hans-Georg Maasen har også advaret i meget stærke vendinger. Den 5. februar blev han interviewet i tysk tv ZDF.
 Islamisk Stat gennem terrorister i flygtningestrømmen, og risikoen for et terrorangreb er meget høj, sagde han.
Dagen forinden fortalte han til tv, at BfV havde modtaget mere end 100 advarsler om at der er tilhængere af Islamisk Stat mellem asylansøgerne, som nu lever i Tyskland. De er ofte kommet ind på falske pas.
Når helvedet bryder løs:
En dag helvedet bryder løs i form af større terrorangreb og hverdagen bliver voldsomt påvirket af masseindvandringen.
Når det sker vil ingen kunne påstå at de ikke var blevet advaret.

Men selv de stærke advarsler fra folk som virkelig ved, hvad de taler om, har ikke været i stand til at få politikerne til at handle konsekvent.

17. marts – dagens epistel

17. marts 1944 blev avisen Aalborg Stiftstidende ramt af schalburgtage.
Resultatet ses af billedet.

1208153Schalburgtage (dannet i analogi med sabotage) var det folkelige navn for den terror, som tyskerne og deres danske hjælpere indledte i den sidste del af besættelsen i Danmark (1940-45). Terroren blev rettet mod den danske modstandsbevægelse og det danske samfund i almindelighed som en hævn for modstandsaktioner. Ligeledes indførtes hævndrab på vellidte danskere, når en tysk soldat eller stikker blev dræbt (såkaldte clearingmord).
I dag står datidens modstandsbevægelse fra 1940’erne som vellidt og accepteret; men vi har nu en ny modstandsbevægelse, der retter sig imod den fjendtlige overtagelse, som islamisering af landet er.


 

 

besatigenSe Dansk Kulturs bog:
Besat igen?
af Rolf Slot-Henriksen
Frihedskampens sidste vidner taler ud.
Hæftet bog, 279 sider, illustreret, ISBN: 978-87-91107-30-6
Udgivet 04.12.2008 af Forskningsforlaget Rafael.
Vejledende pris: kr. 159,00

14. marts – dagens epistel

Det danske mindretals fødselsdag i Sydslesvig afholdes altid den 14. marts.
Ved afstemingen den 10. februar 1920 havde Nordslesvig i 1. afstemningszone stemt sig hjem til Danmark; men ved afstemningen 14. marts 1920 i 2. afstemningszone var der flertal for tysk tilhørsforhold syd for den nuværende landegrænse, så det anses for det danske mindretals fødselsdag. Formanden for Sydslesvigsk Forening har foreslået dagen som officel sydslesvigsk flagdag i lighed med de andre flagdage (Færøerne og Grønland). Et nyt forslag er Dannebrog med de to blå slesvigske løver i det øverste lille felt i flaget. Ellers har det været løverne på gul flagdug, som blev indført i efterkrigstiden, hvor de engelske besættelsesmyndigheder forbød brugen af Dannebrog (1945-50).

Sydslesvigsk løveflag
Sydslesvigsk løveflag
Dannebrog med slesvigske løver
Dannebrog med slesvigske løver