Sig fra, når nogen vil dræbe dig.

Jeg går principielt ind for religionsfrihed, men ikke religionslighed. Vi bør heller ikke tillade alt, hvad der kalder sig religion. En verdensomspændende organisation med tilknyttet religion ønsker at omvende eller dræbe alle modstandere. Her må vi sige stop!
Vor grundlov siger i §67: »Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden«.
Muslimer kræver, at islam skal være eneherskende som krævet i koranen.
Ingen anden tro (religion) kræver modstanderne udryddet.

Islam strider mod sædeligheden og den offentlige orden.


http://danskkultur.dk/folder/

Facebook-censur

Fjernet af Facebook-censuren.

Selv om man holder en høvisk tone, må man ikke mene noget andet. Men modparten får ikke fjernet deres indlæg!

Går du ind for islam og islamisering af vort land, må dine indlæg gerne være ret grove uden at blive censureret.

Hvis vi ikke kaster os på maven for dem, risikerer vi at få vor gruppe slettet.

Tanker efter Folkefesten 2019

Peter Krogsten skrev, at det er dejligt, at der var mange unge mennesker til Folkefest. Det er et lys i mørket, for uanset om vi kan lide det eller ej, er ungdommen fremtiden, og vi gamle har jo alle mere fremtid bag os end foran os. Der findes fornuftige unge mennesker i Danmark; jeg kender et par stykker, men dem er medierne slet ikke interesserede i.

Den nye klimareligion:
Det ser ud til, at nu da danskerne har forkastet kristendommen, har de kastet sig over klimadommen, der jo indeholder alt det, der hører til en religion:

  • Jordens nært forestående undergang.
  • Håbet om frelse ved at tilslutte sig til den rette tro.
  • Udstødelse af dem, der stiller sig tvivlende ved den vedtagne sandhed – kættere.
  • Kættere, der mister anseelse, arbejde og social status, men som vil stå som stolte fyrtårne, når religionen overhales af virkeligheden.
  • Et litterært skrift om sandheden (IPPC’s rapporter), forfattede af gejstlige ofte uden videnskabelig viden om emnet.
  • Et præsteskab der kender sandheden.
  • Muligheden for at slippe for den visse død, hvis man betaler aflad.
  • Teenagepiger, der tillægges magiske og profetiske evner, og udnævnes til helgener.
  • Flagellanter, der pålægger sig selv ulidelige byrder i religionens navn.

Klima og flyrejser:
Som en sidebemærkning har TUI netop meddelt, at de vil fjerne rødt kød fra flymaden. Nu er flymaden i forvejen så ynkelig, at det er lige meget, og vi har valgt den fra i flere år; men tanken er så latterlig, at man næsten får grinekrampe. TUI vil redde kloden, men fortsætter med at sende folk med fly den halve Jord rundt, og gerne til steder hvor frihed, demokrati, ligeret og meget andet er fuldstændig ukendt. Jeg er ikke i TUI’s målgruppe; den gled jeg ud af, da de boykottede Den korte Avis på grund at en anonym – og stadig ukendt – henvendelse. Vi kan sagtens være grove ved TUI; de vil næppe støtte os med hverken annoncer, kontanter eller rabat på rejser.

Migrantfærgerne:
Måske skulle man også nævne, at migrantfærgerne over Middelhavet nu stort set er standset, og at småskibene fra Lifeline, SeaWatch m.fl. nu beslaglægges, når de kommer til italiensk havn, og besætningen arresteres. Et af de værste, Aquarius, har ligget i Sydspanien i flere måneder nu, og stort set været blokeret i et års tid.

Spørgsmål til den nye kirkeminister?
Foreningen burde rette henvendelse til den nye Kirke- og Kulturminister og bede om en udtalelse om, hvorfor Islamisk Trosselskab m.fl. stadig får statsstøtte.