I Danmark blev vi født

Melodi: I Danmark er jeg født #356
Tekst: Niels E.

I Danmark blev vi født; der har vi hjemme;
men pladsen er nu ved at blive trang.
Det strømmer ind med folk fra hele kloden,
som vi forsørger ved politisk tvang.
Enhver protest bli’r kvalt af EU’s direktiver;
de binder os på mund og hånd med iver.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort fædreland.

Vort land er blevet solgt bag vore rygge;
vi slider bravt, men alt foræres væk.
Det danske kules ned; det ny forgyldes;
og dansk kultur har lidt et grusomt knæk.
Alt dansk og nationalt er nu en anden ”isme”;
vor hyldest til vort land, ”nationalisme”.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort gamle land.

Et land kan gives bort, hvis folket sover,
med brød og skuespil som lattergas.
Til quiz og lykkehjul vi snart vil glemme,
at sultens slavehær skal bruge plads.
Hvor marken før stod grøn,
de fremmede skal huses,
mens boligløse danske langsomt knuses.
Hvor ender vi – hvor ender du?
Danmark, vort kære land.

I Danmark blev vi født, hvor Holger sover,
men ”frelste” mener sikkert, han er død.
Og tøver vi, du langsomt tages over
af dem, der påstår, at de lider nød.
Lad Holger blunde blidt;
vi selv må flaget hejse
og kæmpe for vor ret,
vi ej kan rejse!
Stolt gjalder vort NEJ – vi elsker dig!
Danmark, vort fædreland.

Se oversigten Sange for nationale danskere