Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland

Melodi: Niels W. Gade (1863)
Tekst: B.S. Ingemann (1837)

Vær hilset, mit gamle fædreland!
du kender mig vel ej ganske?
Engang jeg var en navnkundig mand,
/: de kaldte mig Holger Danske. :/

Med mig drev lykken et underligt spil,
hvert barn mit navn skulle kende,
dog mænd skulle tro, den mand var ej til,
/: hvis ry fór til verdens ende. :/

Mit liv blev givet et sælsomt kår:
det aldrig i verden ophører,
og død kan jeg synes i tusind år,
/: men dog i løndom mig rører. :/

Jeg lever i danskens hjerte og sind,
jeg lever på folkets tunge.
Kom ej jeg i verdenskrøniken ind,
/: dog skjaldene om mig sjunge. :/

Min ånd med folkets slægter fór hen,
dybt slumred den mange gange.
Med folket den vågner og kommer igen
/: med livet i dåd og i sange. :/

Mit navn hver bonde kender endnu,
og glad jeg rækker ham hånden.
Med lyst jeg kommer mit liv i hu:
/: Jeg lever i folkeånden. :/

Du véd det, landsmand! Jeg er ej død.
Med kraft jeg kommer tilbage:
Jeg er din fuldtro hjælp i nød
/: på Danmarks gamle dage. :/

#369 i 17. udgave af Højskolesangbogen. Udgik i 18. udgave.
De sidste to strofer er gengivet side 78 i Børnenes Kulturbog til daglig brug i familien. Redigeret af Rolf Slot-Henriksen, 2007. ISBN 978-87-91107-22-1. Se: http://bogsalg.danskkultur.dk/ – Bestilling hos bogsalg@danskkultur.dk

Se også: http://www.danskkultur.nu/2017/03/20/holger-danske-en-sagnkonge/

Holger Danske er også midtpunktet for fædrelandssangen I alle de riger og lande: https://www.hojskolesangbogen.dk/om-sangbogen/historier-om-sangene/h-i/i-alle-de-riger-og-lande/

Se oversigten Sange for nationale danskere

Sange for nationale danskere

Disse sange synges meget af danskere, der holder fædrelandet i hævd og værdsætter sproget og kulturen.

Anført med eventuelt nummer i Højskolesangbogens 18. udgave samt titel, melodiforfatter og tekstforfatter.

#347 Der er et yndigt land – H.E. Krøyer (1835) – Adam Oehlenschläger (1823)

#481 Kong Kristian stod ved højen mast – Fr. Kuhlau (efter ældre melodi) – Johannes Ewald (1779)

#356 I Danmark er jeg født – Henrik Rung (1850) – H.C. Andersen (1850)

#471 I alle de riger og lande – J.C. Gebauer (ca. 1845) – B.S. Ingemann (1837)

#366 Jeg ser de bøgelyse øer – Thorvald Aagaard (1931) – L.C. Nielsen (1901)

#497 Det haver så nyligen regnet – Dansk folkemelodi – Johan Ottosen (1890)

#362 Jeg elsker de grønne lunde – Albert Møller (1873) – Johannes Helms (1873)

#374 Hvor smiler fager den danske kyst – Oluf Ring (1935) – Johannes V. Jensen (1925)

#162 Den danske sang er en ung blond pige – Carl Nielsen (1926) – Kai Hoffmann (1924)

#314 Danmark nu blunder den lyse nat – Oluf Ring (1922) – Thøger Larsen (1914)

#371 Som en rejselysten flåde – Carl Nielsen (1921) – Helge Rode (1921)

#157 Vort modersmål er dejligt – Folkemelodi – Edvard Lembcke (1859)

Danmark, i tusind Aar – Carl Nielsen (1917) – Valdemar Rørdam (1917)

En perker rejste – Mathias Christensen (1945) – Holger D.

Gæster kommer vrimlende – Thv. Aagaard (1916) – Gorm

Manden er så sort mor – Carl Nielsen (1923-24) – Holger D. (efter H. Bergstedt)

Et barn er født i Betlehem – A.P. Berggreen (1849) – Holger D.

Den nye sang – Carl Nielsen (1926) – Freja

Gå til modstand – Knudåge Riisager & Sv. Møller Kristensen (1945) – Gorm

I Danmark blev vi født – P. Schierbeck (1926) ell. H. Rung (1850) – Niels E.

Anti-immigrationsvisen – efter amr. negro spiritual – V. E.

Holger Danske: Vær hilset, mit gamle fædreland – Niels W. Gade (1863) – B.S. Ingemann (1837) (udgået af 18. udgave)

#380 Danmark — Shu-bi-dua (1978) (udgået af 19. udgave)

Den Blaa Sangbog, der egentlig fremkom under titlen Dansk Sangbog i Sønderjylland i tyskertiden (1864-1920) var et bærende element i områdets kamp for dansk sprog og kultur. Den eksisterede frem til 2. verdenskrig og gled dernæst ud, og Højskolesangbogen tog over.
En gammel og fuldstændig udgave med gotisk skrift af den blå sangbog fra Sønderjylland er skannet ind af Det kongelige Bibliotek og kan læses her:
http://www5.kb.dk/e-mat/dod/115308023025_bw.pdf
Det interessante er imidlertid, at 4 sange blev helt forbudt, og 20 sange blev det frarådet at synge i datidens tyskregerede Sønderjylland; så dem har der efterfølgende været fokus på.
Disse 24 sange har Sprogforeningen genudgivet i 2020, og de kan læses her:
https://sprogforeningen.dk/wp-content/uploads/2019/12/15×24-Den-blå-sangbog.pdf
Men jeg kan da anbefale at købe de 24 sange i hæftet fra Sprogforeningen.dk ~ Støt Sprogforeningen, og syng de forbudte sange.
Se også Bibliotek.dk: https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A38275216

Hatten af for høfligheden

Det er udansk, når mænd bærer hovedbeklædning indendørs.

Det er ganske uhørt og i modstrid med gammel dansk skik, når en højskoleforstander holder foredrag uden at tage kasketten af indendørs. Han er ellers gammel nok til at burde kende reglerne. På en anden højskole har jeg oplevet en lærer, der iført hovedbeklædning sad og spiste i spisesalen. For et par år siden oplevede jeg en ung mand, der gik til alters i Godthåbskirken – iført kasket; men han blev så også straks efter irettesat af en gammel mand.

Kristeligt Dagblad har vist højskoleforstander Thue Kjærhus som foredragsholder iført hovedbeklædning: https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/dannelse-er-baade-en-personlig-ledestjerne-og-en-faelles-erfaring

En af undtagelserne er, at jøder dækker deres hoved i synagogen. Men det falder så heller ikke ind under danske regler, og i verdslige sammenhænge følger de danske normer i Danmark.

Hvis der er koldt i soveværelset, er det i orden, når mænd sover med nathue; men ellers er det uforskammet med hovedbeklædning indendørs. Det er udansk.

I militæret tager man hovedbeklædningen af indendørs; og i skolen lærte vi drenge at tage huen af i døren, når vi gik ind, og det gjaldt ikke pigerne. Nu efter den megen ligestilling synes jeg, at kvinder kunne vise deres gode vilje ved også at tage huer og hatte af, når de går ind.

Det var glædeligt at høre om en studenterkørsel, der holdt pause, da de passerede en igangværende begravelse; musikken blev afbrudt, og de unge mennesker tog deres studenterhuer af; så pli findes stadig.

Damer kan have hat på såvel udendørs som indendørs – til gengæld har de kun hat på om dagen og ikke om aftenen.

Grundloven skal overholdes

Grundlovsforeningen Dansk Kultur har indgivet følgende klage

Til Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150.

Jeg indgiver hermed klage over politidirektør på Fyn, Arne Gram, for overtrædelse af straffelovens § 150 – stillingsmisbrug – i forbindelse med forbuddet imod partiet Stram Kurs’ partikongres på Milling Hotel Park i Middelfart den 19. oktober 2019.

Straffelovens § 150 siger: “Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, misbruger sin stilling til at tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget, straffes han med fængsel indtil 3 år”.

Grundloven § 79 giver eksplicit borgerne ret til at forsamle sig uden forudgående tilladelse. Samme bestemmelse giver politiet hjemmel til at forbyde forsamlinger under åben himmel, hvis forsamlingen udgør en fare for den offentlige fred. Grundloven hjemler derimod ikke ret til at forbyde forsamlinger på hoteller, i forsamlingshuse og andre steder, der ikke lever op til kravene om “åben himmel”, ligesom en ikke-offentlig forsamling heller ikke kan forbydes.

Heller ikke Politilovens bestemmelser hjemler forbud imod et lovligt partis partikongres på et hotel. Politilovens § 7 stk. 1 forpligter eksplicit politiet til at beskytte borgernes ret til at forsamle sig offentligt, og bestemmelsen vedrører kun offentlige forsamlinger, hvorfor forsamlinger som Stram Kurs’ partikongres på et hotel kun meget tvivlsomt kan henregnes under denne bestemmelse. Det er derfor meget vanskeligt at finde noget hjemmelsgrundlag for Fyns Politis forbud mod partikongressen – og det er et bærende princip i retsstaten, at alle myndighedsindgreb er hjemlet i lov. Det er endvidere en bærende søjle i et liberalt samfund, at borgerne kan forsamle sig og udøve lovlige politiske aktiviteter – også i de tilfælde, hvor de trues af kræfter, der ikke ønsker ytrings- og forsamlingsfrihed.

Politiets opgave er i de tilfælde at forsvare fredelige borgeres politiske aktiviteter – ikke at forbyde dem uden lovlig hjemmel. Hvis Fyns Politi får held med at gå voldsmændenes ærinde, overtræder de ikke bare loven, men de bryder med grundlæggende retsstatslige principper om forsvaret af borgernes grundlovssikrede frihedsrettigheder.

Med venlig hilsen
Axel Artke, formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur

Vi fik et afvisende svar fra Politiklagemyndigheden.

http://danskkultur.dk/txt/politiafgoerelse.html

GDK’s hvervefolder

Hans Peter Rasmussen skrev: Jeg har læst folderen nu nogle gange. http://danskkultur.dk/folder/GDK-hvervefolder-2019.pdf
Jeg har lidt kommentarer.

 • Hvad er det, der er flere grunde til? Er det kulturel opløsning eller uden fortilfælde?
 • De samler sig i ghettoer, hvor de har sat dansk lov ud af kraft. De belaster samfundets institutioner. Deres ophold koster os årligt netto 36 milliarder kr.
 • Ifølge finansministeren vil det fortsætte århundredet ud, (hvor muslimen overtager magten).
 • Paragraffen (§266b) tillader desuden ikke, at man fører sandhedsbevis for sine ytringer. Det er en hån mod vestlig ret.
 • Siden Galileis tid har vi trænet hinanden i at fremsætte påstande og efterfølgende føre et bevis for påstandenes rigtighed. Det skal vi ikke ændre ved for tilfredsstille muslimer.
 • Det er folks indlysende ret og pligt.
 • Dansk kulturs forrang for fremmede kulturer. Alle skal yde.
 • Jeg synes, at vi skal fortælle folk, at vi kommer ud og holder foredrag.

Det var ordene!

Tanker efter Folkefesten 2019

Peter Krogsten skrev, at det er dejligt, at der var mange unge mennesker til Folkefest. Det er et lys i mørket, for uanset om vi kan lide det eller ej, er ungdommen fremtiden, og vi gamle har jo alle mere fremtid bag os end foran os. Der findes fornuftige unge mennesker i Danmark; jeg kender et par stykker, men dem er medierne slet ikke interesserede i.

Den nye klimareligion:
Det ser ud til, at nu da danskerne har forkastet kristendommen, har de kastet sig over klimadommen, der jo indeholder alt det, der hører til en religion:

 • Jordens nært forestående undergang.
 • Håbet om frelse ved at tilslutte sig til den rette tro.
 • Udstødelse af dem, der stiller sig tvivlende ved den vedtagne sandhed – kættere.
 • Kættere, der mister anseelse, arbejde og social status, men som vil stå som stolte fyrtårne, når religionen overhales af virkeligheden.
 • Et litterært skrift om sandheden (IPPC’s rapporter), forfattede af gejstlige ofte uden videnskabelig viden om emnet.
 • Et præsteskab der kender sandheden.
 • Muligheden for at slippe for den visse død, hvis man betaler aflad.
 • Teenagepiger, der tillægges magiske og profetiske evner, og udnævnes til helgener.
 • Flagellanter, der pålægger sig selv ulidelige byrder i religionens navn.

Klima og flyrejser:
Som en sidebemærkning har TUI netop meddelt, at de vil fjerne rødt kød fra flymaden. Nu er flymaden i forvejen så ynkelig, at det er lige meget, og vi har valgt den fra i flere år; men tanken er så latterlig, at man næsten får grinekrampe. TUI vil redde kloden, men fortsætter med at sende folk med fly den halve Jord rundt, og gerne til steder hvor frihed, demokrati, ligeret og meget andet er fuldstændig ukendt. Jeg er ikke i TUI’s målgruppe; den gled jeg ud af, da de boykottede Den korte Avis på grund at en anonym – og stadig ukendt – henvendelse. Vi kan sagtens være grove ved TUI; de vil næppe støtte os med hverken annoncer, kontanter eller rabat på rejser.

Migrantfærgerne:
Måske skulle man også nævne, at migrantfærgerne over Middelhavet nu stort set er standset, og at småskibene fra Lifeline, SeaWatch m.fl. nu beslaglægges, når de kommer til italiensk havn, og besætningen arresteres. Et af de værste, Aquarius, har ligget i Sydspanien i flere måneder nu, og stort set været blokeret i et års tid.

Spørgsmål til den nye kirkeminister?
Foreningen burde rette henvendelse til den nye Kirke- og Kulturminister og bede om en udtalelse om, hvorfor Islamisk Trosselskab m.fl. stadig får statsstøtte.

Eid-ønsker men ingen påske-ønsker fra statsministeren

Statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev på twitter: Eid Mubarak til danske muslimer. Håber, I får festlige dage med dem, I holder af.

I denne påsketid (kristendommens helligste højtid) savner vi Statsministerens hilsen til det danske evangelisk-lutherske folk – det er trods alt Danmarks statsreligion.
Anderledes forholder det sig med Lars Løkkes lykønskninger til muslimerne!
Han ønsker minsandten Glædelig Eid til muslimerne! Og han får følgeskab af de allermest rabiate muslimer (og venstrepopulister) i hele Danmark som Stine Bosse og Asmaa_Abdol.
Ramadanen er jo på trapperne, og Lars skal forberede nye knæfald for islamisterne, så han er jo travlt optaget.
Udryddelsen af det danske folk står trods alt øverst på ministerens “to do-liste”

GOD PÅSKE

Muslim inviteres ind i kirke som taler

Torsdag 1. februar 2018 kl. 19:30 skal en muslimsk kvinde tale i Gilleleje Kirke.
Muslimer har intet at gøre i vore kirker, hverken som prædikanter eller talere. Den præstestand, der tillader, at noget sådant finder sted, overtræder deres præsteløfte, hvor de har lovet at “bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse”, og også Martin Luther tordnede mod islam. Hvis gillejerne vil høre Mona Sheikh tale, kan det måske være på kroen, men i hvert fald ikke i kirken, som er et helligt kristent sted.
Se: http://www.netavisengribskov.dk/foredrag-i-gilleleje-kirke-her-staar-jeg-mig-og-islam/

Facebook tillader ikke modstand mod islam

Man kan måske spørge, om det er en tvivlsom muslim, men det er i hvert fald utvivlsomt en erklæret muslim.